Om rasen chihuahua

Ursprungsland/hemland

Mexico

Användningsområde

Sällskapshund

FCI-klassifikation

Grupp 9, sektion 6

Bakgrund/ändamål

Chihuahua är ansedd som den minsta av världens raser och har fått sitt namn efter den största av Mexikos delstater, Chihuahua. Man antar att dessa hundar levde i vilt tillstånd men att de vid tiden för toltekernas civilisation infångades och domesticerades. Avbildningar av ”techichi”-hundar som levde i Tula användes som utsmyckning på stadens hus. Dessa små statyer har stora likheter med dagens chihuahua.

Helhetsintryck

Rasen ska ha en kompakt kroppsbyggnad. Av mycket stor betydelse är den äppelformade skallen och att rasen bär sin måttligt långa svans mycket högt, antingen böjd eller i en halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet.

Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden skall överstiga mankhöjden något. Önskvärt är dock en nästan kvadratisk kroppsform, särskilt hos hanhundarna. Hos tikarna tillåts en något längre kropp.

Uppförande/karaktär

Chihuahua skall vara kvick, alert, livlig och mycket modig.

Huvud

Skallparti

Skalle Skallen ska ha en väl rundad äppelform (mycket typiskt för rasen).

Stop Stopet skall vara väl markerat, djupt och brett så att pannans rundning framträder ovanför nospartiets ansättning.

Ansikte

Nostryffel Nostryffeln skall vara måttligt kort och peka lätt uppåt. Alla färger är tillåtna.

Nosparti Nospartiet skall vara kort och sett från sidan rakt. Det skall vara brett vid ansättningen och smalna av mot spetsen.

Läppar Läpparna skall vara tunna och sluta tätt an.

Käkar/tänder Bettet skall vara ett sax- eller tångbett. Över- eller underbett är allvarliga fel. Alla anomalier i käkarna är att betrakta som mycket allvarliga.

Kinder Kinderna skall vara släta och måttligt framträdande.

Ögon Ögonen skall vara stora, rundade, mycket uttrycksfulla, helt mörka och inte utstående. Ljusa ögon är tillåtet men inte önskvärt.

Öron Öronen skall vara stora, upprättstående samt med tydligt synlig öronmussla. De skall vara breda vid basen och gradvis avsmalna mot de lätt rundade spetsarna. I vila tenderar öronen att bäras ut från sidorna i 45 graders vinkel.

Hals

Halsen ska ha en lätt välvd nacklinje. Den skall vara medellång och vara kraftigare hos hanhundar än hos tikar. Halsen skall inte ha något löst halsskinn. Hos den långhåriga varianten är en krage av längre päls mycket önskvärt.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt och välbyggd.

Överlinje

Överlinjen skall vara plan.

Manke

Manken skall vara svagt markerad.

Rygg

Ryggen skall vara kort och stark.

Ländparti

Länden ska vara mycket muskulös

Kors

Korset skall vara brett och kraftigt, nästan plant eller lätt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben. Sedd framifrån skall den vara rymlig men utan överdrift. Sedd från sidan skall den nå ned till armbågarna. Den får inte vara tunnformad.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara tydligt uppdragen. Djup buklinje är tillåten men inte önskvärd.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, se platt ut och vara av måttlig längd. Den skall vara bred vid ansättningen och gradvis smalna av mot spetsen. Svansföringen är ett mycket viktigt särdrag hos rasen: svansen skall i rörelse antingen bäras högt i en öppen båge eller i en rundad halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet; detta ger balans till kroppen. Den får aldrig bäras mellan benen eller rullad under rygglinjen. Pälsen på svansen skall stämma med hårlagsvarianten och kroppspälsen. Hos den långhåriga varianten bildar pälsen en plym på svansen. Svansen bärs hängande i vila med en lätt krok.

Extremiteter

Framställ

Helhet Frambenen skall vara raka och ha god längd. Sedda framifrån bildar frambenen tillsammans med armbågarna en rak linje. Sedda från sidan, skall de stå lodrätt.

Skulderblad Skuldrorna skall vara flata och måttligt musklade. Vinklingen mellan skuldror och överarmar skall vara god.

Armbåge Armbågarna skall vara fasta och ligga väl an mot kroppen för att ge fria rörelser.

Mellanhand Mellanhänderna skall vara lätt vinklade mot underlaget samt starka och fjädrande.

Framtassar Framtassarna skall vara mycket små och ovala med väl särade tår utan att för den skull vara platta (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara mycket väl välvda och måttligt långa. Trampdynorna skall vara välutvecklade och mycket elastiska. Sporrar är ej önskvärt.

Bakställ

Helhet Bakstället skall vara väl musklat med långa bendelar. Bakbenen skall bakifrån sett vara lodräta och parallella. De skall vara välvinklade i höft, knä och hasled och i harmoni med framställets vinklar.

Has/hasled Haslederna skall vara lågt ansatta och ha väl utvecklade hälsenor. Sedda bakifrån skall de vara brett ställda, lodräta och parallella.

Baktassar Framtassarna skall vara mycket små och ovala med väl särade tår utan att för den skull vara platta (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara mycket väl välvda och måttligt långa. Trampdynorna skall vara välutvecklade och mycket elastiska. Sporrar är ej önskvärt.

Rörelser

Rörelserna skall vara långa, fjädrande, energiska och aktiva med god längd och gott påskjut. Sedda bakifrån, skall bakbenen vara i det närmaste parallella så att baktassarna följer direkt i framtassarnas spår. Vid ökad hastighet har benen en tendens att söka sig mot kroppens mittlinje. Rörelserna skall fortfarande vara fria och fjädrande utan synbar ansträngning. Huvudet skall bäras stolt och rygglinjen vara fast.

Hud

Huden skall vara mjuk och elastisk över hela kroppen

Päls

Pälsstruktur

I rasen förekommer två hårlag.
Korthår Pälsen skall vara kort och ligga väl an över hela kroppen. Om det finns underull är hårstråna något längre. Gles päls på strupe och mage är tillåtet. Pälsen skall vara något längre på hals och svans. Den skall vara kort på huvud och öron. Pälsen skall vara glänsande och mjuk. Hårlöshet accepteras inte.
Långhår Pälsen skall vara fin och silkig, slät eller lätt vågig. En alltför tjock underull är inte önskvärt. Pälsen skall vara längre och bilda behäng på öron, hals, baksidan av fram- och bakbenen samt på tassar och svans. Lång, svallande päls accepteras inte.

Färg

Samtliga färger i alla upptänkliga nyanser och kombinationer är tillåtet med undantag av merlefärg.

Storlek/vikt

I denna ras tas bara hänsyn till viktangivelser, inte mankhöjd.

Vikt

Idealvikt: mellan 1,5 och 3 kg. Dock tolereras hundar som väger mellan 500 g och 1,5 kg. Vikt under 500 g eller över 3 kg är diskvalificerande.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

• Tandbortfall.

• Dubbla tänder (kvarvarande mjölktänder).

• Sneda käkar.

• Spetsiga öron.

• Kort hals.

• Lång kropp.

• Välvd rygg eller svankrygg.

• Brant kors.

• Smal bringa, flat bröstkorg.

• Felaktig svansansättning, kort eller vriden svans.

• Korta ben.

• Lösa armbågar.

• Hastrånghet.

Allvarliga fel

• Smal skalle.

• Små, djupt liggande eller utstående ögon.

• Långt nosparti.

• Underbett eller överbett.

Diskvalificerande fel

• Instabila knäleder.

• Aggressiv eller extremt skygg.

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

• ”Rådjurstyp” (t ex mycket otypisk eller synnerligen tunn benstomme: förfinat huvud, lång hals, spenslig kropp, långa ben; spenslig, lätt, lång, som ett rådjur).

• Öppen fontanell.

• Hängande öron eller korta öron.

• Deformerad käke.

• Extremt lång kropp.

• Avsaknad av svans.

• Hos den långhåriga varianten:mycket lång, fin och svallande päls.

• Hos den korthåriga varianten: kala fläckar.

• Merlefärgad päls.

• Vikt under 500 g eller över 3 kg.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.